• 1
  • 2
  • 3

GROBLJA U ŽUPI STOLAC
Ima ih 40, a sa kapelicama do sada 20.

1.
Udora
Kapelica Sv. Mihovila
2. Udora - Staro Papčevo groblje
               (Prokazići) 

3. Ober - Doluša
Kapelica Sv. Ane
4. Riđica Kapelica Svih Svetih
5. Bjelojevići Kapelica Sv. Male Terezije
6. Dubrava
Kapelica Gospe od Anđela
7. Boljuni - Lukanovića groblje

8. Boljuni - Boljunčevo groblje
Kapelica Sv. Vida
9. Podosoje - Marića groblje

10. Podosoje - Staro groblje

11. Ćore
Kapelica Sv. Jure
12. Pušišta
Kapelica (bez zaštitnika)
13. Bačnik - Novo groblje
Kapelica Sv. Ante Padovanskog
14. Bačnik - Staro groblje

15. Orahovica - Zagnježđe

16. Drenovac - Marića groblje

17. Donja Duboka - Zlatanovića groblje

18. Gornja Duboka - Podošište
Kapelica Sv. Jure
19. D. Poplat - Marića staro groblje

20. D. Poplat - Marića novo groblje

21. D. Poplat - Bukvićevina

22. D. Poplat - Bovan

23. Kruševo - Usputnica
Kapelica Sv. Ivana Krstitelja
24. Kruševo - Milanovića groblje
Kapelica Velike Gospe
25. Stolac - Grahovišta
Kapelica Sv. Nikole
26. Stolac - Kukavac

27. Stolac - Vidovo polje

28. Njivice - Krčevine

29. Komanje brdo
Kapelica Sv. Luke ev.
30. Barane
Kapelica Sv. Leopolda Mandića misa na Presveto Trojstvo
31. Ošanjići

32. Poprati
Kapelica Kraljice Apostola
33. Borojevići - Podubravine
Kapelica - Nedjelja po Tijelovu
34. Pješivac Greda -Ćemalovina - Pavlovića groblje Kapelica Sv. Nikole biskupa i putnika
35. Pješivac - Novo Groblje
Kapelica - prva ned. u svibnju
36. Gornja Bitunja

37. Ravnice - Ivanova gomila

38. Orlja - Pod glavicama

39. Gojilovići - Zavarcarnica

40. Ljubinje
Kapelica Presvetog Srca Isusova