• 1
  • 2
  • 3

1.    Za sami početak jedno lagano pitanje, tko je to don Rajko Marković?! Upoznajmo čitatelje portala Stolac.co s Vašim likom i djelom.
Rođen sam 11. studenoga 1953. u Prenj – Dubravama.
Nižu osnovnu školu pohađao sam u Prenju, 1960. – 1964., višu osnovnu u Crnićima, 1964. – 1968., a sjemenište – klasičnu gimnaziju u Dubrovniku, 1968. - 1972. godine.
Teološki studij završio sam u Sarajevu, 1974. - 1980.
Za svećenika sam zaređen u Gracu kod Neuma na Petrovdan, 29. lipnja 1978., a Mladu misu sam slavio u Prenj-Dubravama na Veliku Gospu, 15. kolovoza 1978. godine.
Bio sam kapelan u Gabela Polju 1980., pa zatim u Hrasnu od 1980. – 1983. godine.
Od 1983. do 1999. bio sam župnik i upravitelj Svetišta Kraljice Mira u Hrasnu.
Od 1999. godine u Stocu sam župnik, a od 2000. i dekan Stolačkog dekanata.

Adventski koncert i gradska zvona na Centru u  STOCU 2012.U četvrtu nedjelju Došašća, 23. prosinca 2012. u 16,00 sati, na Centru grada, u Stocu dogodio se veličanstveni adventski događaj. Sve župe stolačkoga kraja Stolac, Rotimlja, Stjepan Krst, Aladinići, Prenj i Domanovići upriličile su na Centru tradicionalni Adventski koncert. Ovaj je događaj povijesni jer su se po prvi put nakon 500 godina oglasila gradska zvona sa zvonika Pastoralno-duhovnog centra Trebinjsko-mrkanske biskupije u centru grada Stoca.

Na početku je sve nazočne pozdravio stolački župnik don Rajko Marković, izrazio svima srdačnu dobrodošlicu, zahvalio na tako velikom i brojnom odazivu, a onda pozvao da se oglase zvona i najave Adventski koncert. Zazvonila su tri zvona u skladnim tonovima, što je okupljeni svijet pozdravio gromoglasnim pljeskom. Zvona su zvonila 5 minuta na opće zadovoljstvo svega kršćanskoga puka. Poslije je riječ uzela voditeljica programa, te najavljivala župu po župu u nastupu. Svi sudjelovatelji došli su sa svojim župnicima i ostalim župljanima na Centar u Stolac u popodnevnim satima.

Božićni blagoslov kuća za 2011./2012.Raspored Božićnog blagoslova kuća možete pročitati ovdje...
STOLAC: TRI NOVA ZVONA U SLAVU PRESVETOGA TROJSTVASalijevanje. U ljevaonici zvona „Grassmayr“ u Innsbrucku, najstarije obiteljske tvrtke u Austriji, čija je tajna izrade zvona od 1599. godine pozorno čuvana, a znanje se radom prenosi s oca na sina, kroz 14 generacija, izrađena su i tri zvona za zvonik Duhovno-pastoralnog centra Trebinjske biskupije u Stocu. Dana 16. studenoga ove godine prigodom salijevanja zvona priređen je blagoslov kovine i samoga čina što je obavio don Ante Luburić, mostarski kancelar i nevesinjski župnik, zadužen za gradnju centra u Stocu, u nazočnosti stolačkoga župnika don Rajka Markovića i dobrotvora zvonika i zvona Boška Bokana Perutine pokojnoga Mate iz Aladinića.

NAJAVA: "Adventski koncert" i prvi put zvona na CentruU sljedeću nedjelju 4. N. Došašća, u 16,00 s. bit će kod Jaslica na Centru tradicionalni „Adventski koncert“ i po prvi put nakon 500 godina zazvonit će zvona na zvoniku Biskupijskog duhovno - pastoralnog centra u Centru Stoca.

Sve vas pozivam u nedjelju na Centar u 4 sata po podne, a pjevači i HKUD-a naše župe i pjevački zborovi župa: Rotimlje, Aladinića, Prenja i Domanovića doći će do 16,00 s. na Centar kad će početi program, koji će svečano najaviti naša gradska zvona. Promet će Policija preusmjeriti. Na Centru nas čekaju Jaslice, kod kojih će se održati Adventski koncert ovih 5 župa, a poslije koncerta slijedi ugodna i lijepa adventska večer. Mislim da je suvišno naglašavati da smo svi pozvani i dobro došli na Centar u sljedeću nedjelju u 4 sata po podne. Pozovite i svoje prijatelje i rodbinu iz svijeta da tu večer svi budemo zajedno.