• 1
  • 2
  • 3

STOLAC: TRI NOVA ZVONA U SLAVU PRESVETOGA TROJSTVASalijevanje. U ljevaonici zvona „Grassmayr“ u Innsbrucku, najstarije obiteljske tvrtke u Austriji, čija je tajna izrade zvona od 1599. godine pozorno čuvana, a znanje se radom prenosi s oca na sina, kroz 14 generacija, izrađena su i tri zvona za zvonik Duhovno-pastoralnog centra Trebinjske biskupije u Stocu. Dana 16. studenoga ove godine prigodom salijevanja zvona priređen je blagoslov kovine i samoga čina što je obavio don Ante Luburić, mostarski kancelar i nevesinjski župnik, zadužen za gradnju centra u Stocu, u nazočnosti stolačkoga župnika don Rajka Markovića i dobrotvora zvonika i zvona Boška Bokana Perutine pokojnoga Mate iz Aladinića.

Sveta Misa. Na poziv župnika don Rajka, biskup Ratko iz Mostara došao je u 3. nedjelju Došašća, i Caritasa, 16. prosinca, u Stolac, gdje su pred župnom crkvom postavljena sva tri zvona na postolju, a srednje je bilo toliko uzdignuto da se moglo i zazvoniti. U koncelebraciji s biskupom sudjeluju don Ante, don Rajko i don Tomislav Ljuban, a u pratnji ima preko 30 ministranata.

Župnik u zahvalnosti Bogu za radostan dan koji je osvanuo gradu, župi i biskupiji, pozdravlja biskupa, svećenike i narod te najavljuje blagoslov zvona na svršetku sv. Mise.

Izabrani su čitači dvaju biblijskih čitanja, a čak šestorica petoškolaca pred mikrofonom pjevaju 23. psalam „Gospodin je pastir moj“, koji je 1.000 godina prije Krista spjevao David kralj, nekoć i sam pastir, i koji se sjeća „poljana zelenih“ i „voda tihanih“, a ne boji se ni „doline smrti“ jer s njime je Bog, Dobri Pastir. I zato ni u čem on ne oskudijeva. Psalam je jedan od najpjevanijih i najuniverzalnijih ne samo po tome što ga jednako pjevaju židovi, katolici, pravoslavci, anglikanci, protestanti, nego i zato što se jednako pjeva i na svadbama i na sprovodima, a pogotovo u liturgijama. Ugodan glas maloga petoškolca iz Poprati:

„Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga.

U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge!“

i još ugodniji i potresniji odgovor cijele crkve, vapaj pun nade u Boga: „Gospodin je Pastir moj, zla se ne bojim, jer On je sa mnom!“

Propovijed. Biskup je u homiliji na temu nedjeljnoga evanđelja govorio o Ivanu Krstitelju kojemu su došli razni slojevi naroda i svi pitaju isto: „Što nam je činiti?" Ivan svakomu odgovara posebno i pogođeno.

Zainteresiranu mnoštvu: "Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako“ (Lk 3,11). Eto Caritasa! Božji se glasnik raspalio protiv ljudske sebičnosti, koja je razlivena po mnoštvu, uvjetovana doduše ljudskim potrebama, ali isto tako hranjena naravnom pohlepom i nebrigom za druge. Plućima sebičnosti diše svaki čovjek i svako mnoštvo. „Daj ti meni, a ti se snađi kako znaš!“ Nasuprot tomu naopakom načelu, Ivan ističe da je pravi vjernik, miljenik Božji, onaj koji dijeli svoje sa svojim bližnjima, i haljinu i hranu. Ne može se kršćaninom zvati tko se svojim egoizmom hvali! To je vapaj istinske ljubavi koja se to više razmnaža što se više razdaje i dijeli. To je smisao Došašća, i Nedjelje Caritasa.

I carinici se obraćaju Ivanu s pitanjem što oni trebaju raditi. Ivan im uzvikuje: Budite pravedni i pošteni! Ako je itko u ono doba bio rado neviđen, to su bili carinici – kao domaći izdajnici – u službi poganskoga okupatora. Zanimljivo je da Ivan ne govori carinicima da prestanu biti carinici. Nego, neka oni ostanu u službi, ali neka ne budu lopovi i gulikože. Neka ne utjeruju poreza više nego što je određeno. Pred Bogom nije važno jesi li car ili sluga, carinik ili poljoprivrednik. Važno je da si u svojoj službi vjeran, u najmanjim stvarima pravedan, na svome mjestu pošten. Zadatak je pravoga kršćanina zauzeti se za društvenu i narodnu pravdu, svima u korist.

Ivan odgovara i vojnicima, koji su vjerojatno bili najamnici u službi utjerivanja poreza i carina, neka vrsta policije, zaštitara. U svojoj su službi imali veću mogućnost zloporabe nego sami carinici. Stoga ih Preteča upozorava: Nikomu ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte. Budite zadovoljni svojom plaćom! (Lk 3,14). Tko je tada bio zadovoljan plaćom?! Tko li je zadovoljan od tada do sada!? Što ljudi veću plaću imaju, to za većom čeznu. Znati se zadovoljiti onim što imaš i što radiš, nije nikada ni lako ni jednostavno. Uvijek misliš da si više zaradio, da si zakinut, pretpostavljaš da će na drugom mjestu biti bolje. Ali kada čovjek želi steći na grbači drugoga, kada nema milosrđa i razumijevanja prema drugima, kada se služi nasiljem da postigne "svoju pravdu", onda ne radi samo protiv pravde, nego radi na vlastitu propast!

Župni je zbor s kora pjesmama Došašća pratio misno slavlje. Djeca su kao kućno cvijeće okitila prostor oko oltara, samo ih je s. Alojzija malo stavila u red pred sv. Pričest.

Župnik je pročitao oglase, zahvalio i pozvao narod da iziđe na crkveno dvorište. Biskup je s asistencijom došao pred zvona. Don Ante je izmolio propisane prošnje, a narod odgovarao. Biskup je izgovorio blagoslovnu molitvu, poškropio vodom i pokadio tamjanom. Darovatelj Bokan prvi je zazvonio srednjim zvonom.

Nakon euharistiskoga slavlja u crkvi i liturgijskoga obreda pred crkvom slijedilo je don Rajkovo čašćenje u župnoj kući. A do malo je Bog sve zalio obilnom kišom.

*****

Na zvonima su latinski natpisi, koje ovdje prevodimo u zagradi:

gornje: Angelus DOMINI nuntiavit Mariae - [Anđeo Gospodnji navijestio Mariji]

srednje: Et concepit de SPIRITU SANCTO - [I ona je začela po Duhu Svetom]

donje : VERBUM caro factum est - [Riječ je tijelom postala].

Svako je zvono ukrašeno likom koji predstavlja Presveto Trojstvo, hrvatskim pleterom, grbom austrijske ljevaonice, grbom grada Stoca, godinom izrade, tj. Godinom vjere 2012./2013. i imenom darovatelja. Zvona će se uskoro montirati u zvonik na posebno željezno postolje, jedno iznad drugoga. Bit će elektrificirana i opskrbljena posebnom vlastitom mehaničkom i automatskom opremom. Zvonik će biti opremljen toranjskim satom s mehanizmima za otkucavanje vremena.

Prvo zvono težine 450 kg, promjera u bazi Ø 905mm koje će davati ton a/1.

Drugo zvono težine 255 kg promjera u bazi Ø 745mm koje će davati ton cis-des/2.

Treće zvono težine 130 kg promjera u bazi Ø 605mm koje će davati ton e/2.

KIUM, 2012-12-16