• 1
  • 2
  • 3

Župa ima:

Gradove

1Stolac i

2Ljubinje

i 32 sela i zaseoka u kojima sada netko živi:

Regija Burmazi sa selima:

1Udora,

2Ober,

3Podprisoje,

4Riđica,

5Pušišta,

6Grdijevići,

7Donja Duboka,

8Gornja Duboka

Regija Bjelojevići sa selima:

1Doluša,

2Bjelojevići – Matići,

3Dubrava,

4Boljuni,

5Podosoje

Regija Kruševo sa selima:

1Orahovica,

2Bačnik,

3Kruševo – selo,

4Cerevo,

5Ćore

Zatim sela:

1Poplat,

2Njivice,

3Gornja Bitunja,

4Komanje Brdo,

5Ošanjići,

6Barane,

7Poprati

Regija Borojevići sa selima:

1Borojevići – selo,

2Kremenac,

3Masline,

4Borojevići – Greda (Kukavuša)

Regija Pješivac sa selima:

1Pješivac – Greda (Ćemalovina),

2Rivine,

3Pješivac Kula – Braći

i ima 10 sela praznih u kojima nema nitko:

1Gojilovići,

2Žegulja,

3Orlja,

4Dulaći,

5Ravnice,

6Donja Bitunja,

7Zabrđe i

8Berkovići: Dabar, u srpskom entitetu, te

9Bandurica i

10Imenica.